Soi cầu 247 nuôi lô khung rồng bạch kim

Dàn đề 36 con số nuôi khung 2 ngày bất bại


Dàn đề 36 con số nuôi khung 2 ngày bất bại

Nuôi dàn đề 36 con số khung 2 ngày bất bại chính xác Thực tế hàng ngày mình sẽ cấp cho các bạn các đầu số. Và nó được dự đoán ra trong 2 ngày tới. Việc điều tiết vốn do bạn tự tính. Nuôi dàn đề 36 số khung 2 ngày bất bại chính xác Số chỉ mang tính chất tham khảo chơi xổ số miền bắc. Cầu chủ yếu bắt dự vào kinh nghiệm. Và vận dụng thống kê . Từ đó dưa ra những dự đoán xsmb.Bắt cầu theo chu kỳ tần xuất ra Cầu đặc biệt này thường đem lại hiệu quả cao.. Nên mình cũng tin trong số các bạn sẽ chiến thắng lớn hôm nay.

xem : soi cầu 247 miễn phí

Thống kê soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày

Mỗi lần nuôi khung 247 thì mình cấp cho bạn 4 đầu. Mà chúng được dự đoán ra hôm nay hoặc trong 2 ngày tới. Bạn nên thường xuyên theo dõi cầu này. Nên chơi khi nó ổn định cầu.

Ngày Đến ngày Dàn đề nuôi Kết quả
01-10-2023 02-10-2023 Đầu : 6 - 9 - 2 Chờ kết quả
29-09-2023 30-09-2023 Đầu : 6 - 7 - 1 Không Trúng
27-09-2023 28-09-2023 Đầu : 5 - 9 - 1 Trúng đề 98
25-09-2023 26-09-2023 Đầu : 5 - 8 - 3 Trúng đề 36
23-09-2023 24-09-2023 Đầu : 3 - 5 - 9 Không Trúng
21-09-2023 22-09-2023 Đầu : 4 - 1 - 5 Trúng 14
19-09-2023 20-09-2023 Đầu : 8 - 1 - 3 không Trúng
17-09-2023 18-09-2023 Đầu : 1 - 3 - 5 Không Trúng
15-09-2023 16-09-2023 Đầu : 3 - 4 - 0 Không Trúng
13-09-2023 14-09-2023 Đầu : 0 - 1 - 4 Không Trúng
12-09-2023 13-09-2023 Đầu : 3 - 1 - 9 Trúng 32
10-09-2023 11-09-2023 Đầu : 8 - 6 - 2 Trúng 68
08-09-2023 09-09-2023 Đầu : 4 - 1 - 2 Không Trúng
07-09-2023 08-09-2023 Đầu : 5 - 9 - 2 Trúng 56
05-09-2023 06-09-2023 Đầu : 0-3-9 không Trúng
03-09-2023 04-09-2023 Đầu : 1-7-9 Trúng 11
01-09-2023 02-09-2023 Đầu : 1-3-9 Không Trúng
30-08-2023 31-08-2023 Đầu : 2-0-9 Không Trúng
28-08-2023 29-08-2023 Đầu : 9-3-0 Không Trúng
27-08-2023 28-08-2023 Đầu : 3-4-8 Trúng 48
25-08-2023 26-08-2023 Đầu : 0-2-9 Không Trúng
22-08-2023 23-08-2023 Đầu : 4-5-7 Trúng 79
21-08-2023 22-08-2023 Đầu : 1-5-2 Trúng 21
20-08-2023 21-08-2023 Đầu : 4-0-5 Trúng 09
18-08-2023 19-08-2023 Đầu : 3-9-4 không Trúng
16-08-2023 17-08-2023 Đầu : 7-8-3 Trúng 86
14-08-2023 15-08-2023 Đầu : 0-3-4 không Trúng
13-08-2023 14-08-2023 Đầu : 5-2-0 Trúng 28
11-08-2023 12-08-2023 Đầu : 3-5-1 không Trúng
09-08-2023 10-08-2023 Đầu : 1-3-0 Trúng 02
07-08-2023 08-08-2023 Đầu : 5-9-3 không Trúng
05-08-2023 06-08-2023 Đầu : 9-4-5 không Trúng
03-08-2023 04-08-2023 Đầu : 2-0-4 không Trúng
31-07-2023 01-08-2023 Đầu : 1-3-5 Trúng 15
29-07-2023 30-07-2023 Đầu : 0-2-6 không Trúng
27-07-2023 28-07-2023 Đầu : 0-1-8 Trúng 15
26-07-2023 27-07-2023 Đầu : 1-0-2 Trúng 29
24-07-2023 25-07-2023 Đầu : 7-2-5 Trúng 59
22-07-2023 23-07-2023 Đầu : 1-5-7 không Trúng
20-07-2023 21-07-2023 Đầu : 2-6-0 không Trúng
19-07-2023 20-07-2023 Đầu : 3-5-1 Trúng 39
17-07-2023 18-07-2023 Đầu : 9-8-6 Trúng 80
15-07-2023 16-07-2023 Đầu : 0-4-7 không Trúng
14-07-2023 15-07-2023 Đầu : 3-9-6 Trúng 68
12-07-2023 13-07-2023 Đầu : 5-6-8 không Trúng
11-07-2023 12-07-2023 Đầu : 3-7-4 Trúng 31
09-07-2023 10-07-2023 Đầu : 7-4-6 không Trúng
07-07-2023 08-07-2023 Đầu : 5-4-6 không Trúng
05-07-2023 06-07-2023 Đầu : 6-1-5 không Trúng
30-06-2023 01-07-2023 Đầu : 1-0-5 Trúng đề 51
29-06-2023 30-06-2023 Đầu : 2-3-0 Trúng 20
27-06-2023 28-06-2023 Đầu : 2-8-1 không Trúng
25-06-2023 26-06-2023 Đầu : 1-5-2 không Trúng
23-06-2023 24-06-2023 Đầu : 1-8-2 không Trúng
21-06-2023 22-06-2023 Đầu : 4-6-8 Trúng 67
19-06-2023 20-06-2023 Đầu : 3-0-8 Trúng 32
17-06-2023 18-06-2023 Đầu : 9-8-2 không Trúng
15-06-2023 16-06-2023 Đầu : 7-3-6 Trúng 30
13-06-2023 14-06-2023 Đầu : 7-9-2 không Trúng
12-06-2023 13-06-2023 Đầu : 2-5-9 không Trúng
10-06-2023 11-06-2023 Đầu : 2-1-9 không Trúng
08-06-2023 09-06-2023 Đầu : 8-9-2 Trúng 88
07-06-2023 08-06-2023 Đầu : 5-2-1 Trúng 57
05-05-2023 06-06-2023 Đầu : 3- 6-1 không trúng
04-06-2023 05-06-2023 Đầu : 0-1-3 Trúng 08
02-06-2023 03-06-2023 Đầu : 1-3-5 không Trúng
31-05-2023 01-06-2023 Đầu : 0-1-2 Trúng 21
29-05-2023 30-05-2023 Đầu : 4-2-0 không Trúng
28-05-2023 29-05-2023 Đầu : 0-2-5 Trúng 59
26-05-2023 27-05-2023 Đầu : 8-2-0 không Trúng
25-05-2023 26-05-2023 Đầu : 1-8-9 Trúng 19
24-05-2023 25-05-2023 Đầu : 2-4-6 Trúng 66
22-05-2023 23-05-2023 Đầu : 2-4-0 không Trúng
20-05-2023 21-05-2023 Đầu : 8-4-0 không Trúng
18-05-2023 19-05-2023 Đầu : 9-1-2 Trúng 17
16-05-2023 17-05-2023 Đầu : 0-2-4 Trúng 49
13-05-2023 14-05-2023 Đầu : 5-8-1 Trúng 53
12-05-2023 13-05-2023 Đầu : 7-2-0 Trúng 02
11-05-2023 12-05-2023 Đầu : 2-5-3 Trúng 34
09-05-2023 10-05-2023 Đầu : 3-1-9 Trúng 96
08-05-2023 09-05-2023 Đầu : 9-1-8 Trúng 81
06-05-2023 07-05-2023 Đầu : 1-7-3 không Trúng
04-05-2023 05-05-2023 Đầu : 2-3-9 không Trúng
02-05-2023 03-05-2023 Đầu : 2-1-0 không Trúng
29-04-2023 30-04-2023 Đầu : 4-5-6 không Trúng
27-04-2023 28-04-2023 Đầu : 2-3-4 không Trúng
23-04-2023 24-04-2023 Đầu : 6-8-9 không Trúng
22-04-2023 23-04-2023 Đầu : 4-3-5 Trúng 52
21-04-2023 22-04-2023 Đầu : 1-9-3 Trúng 14
19-04-2023 20-04-2023 Đầu : 5-0-4 không Trúng
18-04-2023 19-04-2023 Đầu : 6-0-3 Trúng 61
16-04-2023 17-04-2023 Đầu : 5-6-7 Trúng 76
14-04-2023 15-04-2023 Đầu : 1-2-5 Trúng 14
13-04-2023 14-04-2023 Đầu : 1-5-6 Trúng 65
11-04-2023 12-04-2023 Đầu : 5-8-9 Trúng 95
09-04-2023 10-04-2023 Đầu : 6-5-8 Trúng 63
07-04-2023 08-04-2023 Đầu : 2-9-8 không Trúng
05-04-2023 06-04-2023 Đầu : 1-9-7 Trúng 11
04-04-2023 05-04-2023 Đầu : 2-4-6 Trúng 45
03-04-2023 04-04-2023 Đầu : 3-9-1 Trúng 33
01-04-2023 02-04-2023 Đầu : 1-2-3 không Trúng
31-03-2023 01-04-2023 Đầu : 3-5-8 Trúng 81
29-03-2023 30-03-2023 Đầu : 5-7-0 Trúng 04
28-03-2023 29-03-2023 Đầu : 2-4-7 Trúng 28
26-03-2023 27-03-2023 Đầu : 2-0-1 không Trúng
25-03-2023 26-03-2023 Đầu : 2-4-7 Trúng 73
24-03-2023 25-03-2023 Đầu : 5-7-2 Trúng 57
22-03-2023 23-03-2023 Đầu 2-3-1 không Trúng
20-03-2023 21-03-2023 Đầu 3-4-5 không Trúng
19-03-2023 20-03-2023 Đầu 2-0-4 Trúng 03
18-03-2023 19-03-2023 Đầu 7-5-3 Trúng 70
16-03-2023 17-03-2023 Đầu 1-3-5 không Trúng
15-03-2023 16-03-2023 Đầu 0-2-4 Trúng 24
13-03-2023 14-03-2023 Đầu 3-4-5 không Trúng
12-03-2023 13-03-2023 Đầu 8-9-3 Trúng 95
10-03-2023 11-03-2023 Đầu 1-3-5 không Trúng
08-03-2023 09-03-2023 Đầu 3-4-9 không Trúng
06-03-2023 07-03-2023 Đầu 6-9-5 không Trúng
05-03-2023 06-03-2023 Đầu 1-0-9 Trúng 18
04-03-2023 05-03-2023 Đầu 1-4-8 Trúng 43
02-03-2023 03-03-2023 Đầu 3-1-9 không trúng
01-03-2023 02-03-2023 Đầu 3-9-0 Trúng 02
28-02-2023 01-03-2023 Đầu 2-4-0 Trúng 27
26-02-2023 27-02-2023 Đầu 0-2-3 không trúng
25-02-2023 26-02-2023 Đầu 1-5-9 Trúng 15
24-02-2023 25-02-2023 Đầu 7-9-4 Trúng 79
23-02-2023 24-02-2023 Đầu 4-8-6 Trúng 64
22-02-2023 23-02-2023 Đầu 1-5-9 Trúng 57
20-02-2023 21-02-2023 Đầu 1-0-9 không trúng
19-02-2023 20-02-2023 Đầu 6-8-9 Trúng 64
18-02-2023 19-02-2023 Đầu 7-8-9 Trúng 71
16-02-2023 17-02-2023 Đầu 3-6-9 Trúng 35
15-02-2023 16-02-2023 Đầu 5-8-9 Trúng 58
13-02-2023 14-02-2023 Đầu 5-7-9 không trúng
12-02-2023 13-02-2023 Đầu 4-5-6 Trúng 41
11-02-2023 12-02-2023 Đầu 1-5-8 Trúng 13
10-02-2023 11-02-2023 Đầu 0-8-2 Trúng 20
08-02-2023 09-02-2023 Đầu 4-1-5 không trúng
06-02-2023 07-02-2023 Đầu 2-5-0 không trúng
04-02-2023 05-02-2023 Đầu 3-8-9 Trúng đề 94
02-02-2023 03-02-2023 Đầu 1-8-9 không trúng
01-02-2023 02-02-2023 Đầu 1-3-9 Trúng đề 38

trên đây là những cặp số để bạn tham khảo.bạn nên tham khảo qua chúng tôi để nhận cặp số chính xác. hoàn toàn miễn phí

dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

 

Chơi dàn đề 36 quân số nuôi khung thế nào hiệu quả

Để chơi được dàn đề 36 quân số hiệu quả. Các bạn nên trực tiếp tham khảo từ ad. Hoặc các bạn theo dõi kênh youtube. Hàng ngày chúng tôi đều có thống kê chạm đề.

Tỷ lệ bắt chạm đề của chúng tôi chính xác lên tới 80%. Việc này cũng tùy từng giai đoạn. Để chơi hiệu quả bạn nên theo dõi khi nào cầu đề chúng tôi bắt ổn thì chơi. Đa phần người chơi đều lựa chọn khi chúng tôi bắt trượt thì vào. Nếu như vậy là sai lầm. Vì khi chúng tôi bắt trúng có thể bắt trúng liên tục. Nhưng cũng có lúc không may mắn bắt trượt mấy lần thông. Vì thế theo dõi và lựa chọn thời điểm vào tiền là yếu tố then chốt. Nếu không tự điều khiển được mình thì tiếp xúc với chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng là người ngiên cứu số. Không choi lô như bạn đôi lúc dẫn đến loạn số

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày – cầu dàn đề rồng bạch kim Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày – cầu dàn đề rồng bạch kim
Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày – soi cầu 247 giải đặc biệt Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày – soi cầu 247 giải đặc biệt
Dàn đề 16 số chính xác soi cầu 247 Dàn đề 16 số chính xác soi cầu 247
Lô bạch thủ víp hôm nay Lô bạch thủ víp hôm nay
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác tuyệt đối
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác
Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác nhất Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác nhất
Lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác miễn phí Lô kép nuôi khung 5 ngày chính xác miễn phí
Lô kép nuôi khung 2 ngày chính xác Lô kép nuôi khung 2 ngày chính xác
Nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày chính xác Nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày chính xác

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


Bản quyền thuộc về Dự đoán xsmb - Soi cầu 247h.Com

madridyou fotopLazza Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon downtownprovidencehoteLs fotograf-aatveit hezastemwinder cruzfeLLowsproductions marinagranica